ทอดผ้าป่า วัดดอยป่าแป๋

Related Videos

Description

กะเหรี่ยงบ้านป่าแป๋ วัดดอยป่าแป๋ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ในงานทอดผ้าป่าสร้างเจดีย์ศรีป่าแป๋และบรรจุพระเครื่องลงกรุพระเจดีย์ศรีป่าแป๋ 22 กันยายน 2555
* All videos directly played from YouTube. We are using it as per YouTube embed policy.