โชค บูลกุล แห่ง ฟาร์มโชคชัย กับไอซ์ บัคเก็ต ชาร์เลนจ์ ด้วยนมเย็น

Related Videos

Description

ดร.โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จำกัด (พร้อมด้วยด.ช.ปราบ บูลกุล ลูกชาย) ร่วมกิจกรรม Ice Bucket Challenge (ไอซ์ บัคเก็ต ชาร์เลนจ์) ด้วยน้ำนมแช่เย็น 1.2 องศาเซลเซียส โดยน้ำนมที่ใช้เป็นน้ำนมเหลือง (Colostrum) ไม่สามารถดื่มหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้ ถือเป็นการน้ำนมที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว มาทำให้มีคุณค่า โดยบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทให้ กองทุนเพื่อผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องด้วยเห็นถึงความสำคัญของการศึกษากับเยาวชนผู้ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นการรับคำท้าจาก ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ และอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่งคำท้าต่อไปยังคุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และท่านดร.สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางศิลป์ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารและนิสิตนักศึกษาของวิทยาลัยฯ
* All videos directly played from YouTube. We are using it as per YouTube embed policy.