ចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា ជ្រើសរើសពិសេស កំសត់ ជូនអ្នកដែលស្រលាញ់សង្សាគេ | Khmer Collection Old Song Non-stop


Duration = 48:38

Related Videos

Description

ចម្រៀងមនោសញ្ចេតនា ជ្រើសរើសពិសេស កំសត់ ជូនអ្នកដែលស្រលាញ់សង្សាគេ | Khmer Collection Old Song Non-stop ចំណងជើង % 1 ជូនពរខ្លួនឯងឆាប់បំភ្លេចគេ ( ណុប បាយារិទ្ធ ) 2 យ៉ាងណាអូនជាសង្សាគេ ( លាង សុភាឡែន ) 3 ត្រឹមខ្វល់ពីអូនក៌បងអស់ចិត្ត ( សេម ) 4 ស្រលាញ់អូនមិនខ្វល់ពីអ្នកដ៌ទៃ ( Nub bayarith ) 5 សង្សាគេ ( ផល្លិកា ) 6 យល់អារម្ភណ៌បងផង ( សេង រ៉ានុត ) 7 គួទ្រាំរឺចាកចេញ ( ផល្លិកា ) 8 ស្រលាញ់អូនមិនអាចក្បត់អូន ( រួម ) 9 បើអូនជឿគេ 10 ស្តាប់បេះដូងបងផង Khem, Sokun Nisa, Keo VeaSna, KuMa, Karona Pich, Any Sam, Meas SokSophea, Chen Say Chai, Prep Sovath, Preap Sovath, Sinn Sisamouth, Ros Sereysothea, Pan Ron, Meng Keo Pich Chenda, Nop Bayarith, Keo Sarath, Ny Saloeun, Khan James, Him Sivorn, Huy Meas, Ly Evantina, Chorn Sovannareach, Chen Wattana, Khemerak Sereymon, Hour Lavy, Prom Mang, Meas Saly, Pan Ron, So Savoeun, Sen Ranuth, Meas Samon, Noy Vannat, Noy Vannate, Sapoun Midada, Sung Senghon, Song Saeng, Ek Siday, Khat Sokim, Oeun Sreymom, Doung Viraksith , Eva, Eno, Ny Ratana, Chhay Virakyuth
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.