เปาโล มหาบุรุษแพร่ธรรม - ธีรพันธ์ ปุณขันธุ์

Related Videos

Description

เปาโล มหาบุรุษแพร่ธรรม (ธ.ปุณขันธุ์) " เซาโล ................. เซาโล ........... ท่านเบียดเบียน เราทำไม" (กจ.9:4) 1.จากคนที่โหดร้าย จากใจที่เกลียดชัง จากคนที่มุ่งหวัง ทำลายคริสตชน แต่องค์พระเยซู เปลี่ยนเซาโลให้เป็นคน ตาบอดที่มืดมน กลับมาเป็นคนแพร่ธรรม... 2.เปลี่ยนชื่อเป็น"เปาโล"เปลี่ยนชีวิตจิตใจเก่า ผ่านทุกข์ร้อนเรื่องราว ได้บันทึกจดจำ เป็นเครื่องมือพระเยซู สู่แผนการเลิศล้ำ มหาบุรุษแพร่ธรรม นาม"เปาโล"ที่โลกรู้ 3.** นักบุญเปาโล ที่ได้กลับใจ พบรักยิ่งใหญ่ รักของพระเยซู เป็นทุกอย่างเพื่อทุกคน สู้ทนงานกอบกู้ ข่าวดีได้รับรู้ โดยทางนักบุญเปาโล (คนตรี ....................ร้องใหม่ทั้งหมด) คือนักบุญเปาโล .... มหบุรุษแพร่ธรรม.//
* All videos directly played from YouTube. We are using it as per YouTube embed policy.