ความไม่เหมาะสมของการสวม War bonnet ของชนเผ่าอินเดียนแดง

Related Videos

Description

แม้จะเป็นส่วนหนึ่งของวงการแฟชั่นมานานแต่ War bonnet หรือเครื่องประดับศีรษะของชนเผ่าอินเดียแดง ยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่ผู้มีเชื้อสายอินเดียแดงให้ความเชิดชูเสมอ การนำมาสวมใส่โดยขาดความรู้ความเข้าใจ จึงนำไปสู่กระแสต่อต้านอยู่บ่อยครั้ง ติดตามเราได้ที่ (Subscribe) : www.youtube.com/user/ThaiPBSNews เฟซบุ๊ค (Follow us on Facebook): www.facebook.com/ThaiPBSNews ทวิตเตอร์ (Follow us on Twitter): www.twitter.com/ThaiPBSNews
* All videos directly played from YouTube. We are using it as per YouTube embed policy.