บทสวดทำวัตรเช้า แปล (แบบที่๑)


Duration = 35:58

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

High Definition MP4 (hd720)   Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

บทสวดทำวัตรเช้า นำมาจากบทสวดมนต์แปล (วัดแพร่ธรรมาราม) เสียงสวดโดย พระอาจารย์เอกราช เขมานนฺโท แบบที่๑ ประกอบด้วย - คำบูชาพระรัตนตรัย - คำกราบพระรัตนตรัย - ปุพพภาคนมการ - พุทธาภิถุติ , ธัมมาภิถุติ , สังฆาภิถุติ - รตนัตตยัปปณามคาถา - คำแผ่เมตตา - สัพพปัตติทานคาถา
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.