*@อยากหลุดพ้นกันใหม?.. พระอาจารย์คึกฤทธิ์ เช้าวันเสาร์ที่ ๒๓/ธันวาคม/๒๕๖๐


Duration = 02:52:00

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

High Definition MP4 (hd720)   Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรมBN.๑๖๒๐ สาธยายปฏิจจ..https://www.youtube.com/watch?v=Fq4erwL36A8&list=PLsc91aJ1_crMTlAeUBtNzpRaT8lnGl-F5 อยากให้ฟัง.. (เตรียมตัวก่อนตาย)คัดเลือกเฉพาะคำตถาคตเท่านั้น ...https://www.youtube.com/watch?v=PdfwokBg0M4&list=PLsc91aJ1_crNDwgYJ8tVrBQdcKCNVVpFI TOPHIT ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/watch?v=qhd66BqsleU&list=PLsc91aJ1_crOaOlKTLO1QPb76JmoF-ROL รวมคลิปมาศึกษาและปฏิบัติ สั่งสมสุตตะตามคำตถาคต https://www.youtube.com/watch?v=hxEE5iG_3_8&list=PLsc91aJ1_crPinjZ3_ZCRQ1Q-BBjUqomI รวมคลิปพระพุทธเจ้าสอนอะไร? #๑ https://www.youtube.com/watch?v=vc47cgiWtww&list=PLsc91aJ1_crN82BgXp6ZndMK-t8_09dBs พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๑ https://www.youtube.com/watch?v=JPnBWf4hLRM&list=PLsc91aJ1_crPZv5--2T_3rD6prDYaJNQ0 พุทธวจน_รวมคลิปธรรมะสำหรับผู้ใหม่ #๒ https://www.youtube.com/watch?v=WvMZwtTxuoc&list=PLsc91aJ1_crMpOouCQY4Kx44qnIE8u_YA ................................................ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่.. http://watnapp.com/ ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนอีกหนึ่งช่องทาง.. ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม (เพลย์ลิสต์) ขอเชิญกัลยาณมิตรเงี่ยโสตลงสดับในธรรม สั่งสมสุตตะ,ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธวจน) เลือกตามหมวดธรรมตามความต้องการ https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/playlists วีดีโอ ทั้งหมดจากยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม https://www.youtube.com/channel/UC-68WAo39zQU9d_p2AxGsXw/videos ติดตามการเผยแผ่พุทธวจนได้ที่... ยูทูป ศากยบุตร โอรสอันเกิดโดยธรรม - Google+ https://plus.google.com/u/0/100619498305484042073 ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ พุทธวจน อริยสัจจากพระโอษฐ์ https://www.facebook.com/PhuththWCnXriysacCakPhraxosth/?hc_ref=PAGES_TIMELINE ติดตามการเผยแผ่พุทธวจน เพจ อนัตตา ธรรม https://www.facebook.com/anattatam/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf ..................................................................... พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง *ทำสมาธิอย่างไรจึงถูกต้อง *อดีตไม่ต้องกังวล *เกิดเป็นมนุษย์เร่งความเพียร *ความหลุดพ้นที่เลิศ *ปี ๒๕๖๐ ต้องเป็นอริยบุคคล *วิธีปฏิบัติเพื่อกว้าข้าม *วิธีใคร่ครวญพิจารณา *ความคิดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด *ละนันทิไปทำไม *ฝึกฝนตนเองก่อน *ข้อธรรมที่สุดยอดสำหรับผู้ป่วย!! *รู้คำตถาคต เราเลือกเกิดได้!! วิธีฝึกให้รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เรา *สุตตะคือทางรอด *สุขทุกข์อยู่ที่ใจ *ทำไมสังสารวัฏนี้จึงน่ากลัว *บุคคลควรพูด ไม่ควรพูด *งานรัก ศรัทธา ตถาคต *ธรรมวันวิสาขบูชา *ธรรมชั้นโลกุตตร *วิธีฝึกสมาธิ ฝึกเพื่อละการเกิด *การเกิดของเราครั้งนี้ *สังโยชน์ ๑๐ *มาแทงตลอดอย่างดีในปฏิจจ *ชีวิตนี้แสนสั้น *กายคตาสติ *ชีวิตที่เหลืออยู่ *ธรรมวันแม่ *วิธีหยุดคิด *ชีวิตนี้มีความหวัง *ธรรมะวันออกพรรษา *เราไปวัดเพื่ออะไร *อานาปานสติมีปาฏิหาริย์ *วิธีแก้กรรม ดับกรรม *ต้องการความสำเร็จในปัจจุบัน *สาธยายปฏิจจ *สังโยชน์ ๑๐ หมายถึงอะไร *มรรค ๘ แก้ได้ทุกเรื่อง *แค่รู้ลมหายใจ *เราเข้าใจเรื่องกรรม *เมื่อมีสิ่งนี้มี *สัตว์โลกเกิดความเดือดร้อน *รู้ลมเฉยๆ *เปิดใจเซียนพระ *บุญบาปเก็บไว้ที่ไหน
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.