เปาโล มหาบุรุษแพร่ธรรม - ธีรพันธ์ ปุณขันธุ์


Duration = 03:53

Download This YouTube Video

Right click on button and chose "Save Link As" option

Low Definition WebM (medium)   Low Definition MP4 (medium)   Low Definition 3GP (small)   Very Low Definition 3GP (small)  

Related Videos

Description

เปาโล มหาบุรุษแพร่ธรรม (ธ.ปุณขันธุ์) " เซาโล ................. เซาโล ........... ท่านเบียดเบียน เราทำไม" (กจ.9:4) 1.จากคนที่โหดร้าย จากใจที่เกลียดชัง จากคนที่มุ่งหวัง ทำลายคริสตชน แต่องค์พระเยซู เปลี่ยนเซาโลให้เป็นคน ตาบอดที่มืดมน กลับมาเป็นคนแพร่ธรรม... 2.เปลี่ยนชื่อเป็น"เปาโล"เปลี่ยนชีวิตจิตใจเก่า ผ่านทุกข์ร้อนเรื่องราว ได้บันทึกจดจำ เป็นเครื่องมือพระเยซู สู่แผนการเลิศล้ำ มหาบุรุษแพร่ธรรม นาม"เปาโล"ที่โลกรู้ 3.** นักบุญเปาโล ที่ได้กลับใจ พบรักยิ่งใหญ่ รักของพระเยซู เป็นทุกอย่างเพื่อทุกคน สู้ทนงานกอบกู้ ข่าวดีได้รับรู้ โดยทางนักบุญเปาโล (คนตรี ....................ร้องใหม่ทั้งหมด) คือนักบุญเปาโล .... มหบุรุษแพร่ธรรม.//
For copyright or any other issue, please consult YouTube as per their Service Terms in C section of 6.